FAQ

Hvad er den resulterende bevægelse af kræfter, der virker på en ubalanceret cykel?

SCP-3426 A Spark Into the Night | Keter | k-class scenario scp (Februar 2019).

 
Anonim

Konstant acceleration er den resulterende bevægelse af kræfter, der virker på en ubalanceret cykel.

Antag, at der ikke er ubalanceret kraft, der virker på et bevægeligt objekt, hvordan vil objektets bevægelse fortsætte?

Sir Isaac Newtons første lov om bevægelse (også kendt som inertiets princippet) fortæller os, at: Hver krop fortsætter i en hvilestatus eller ensartet bevægelse i en lige linje, medmindre det er tvunget af ekstern kraft til at ændre denne tilstand. Derfor, hvis alle kræfter, der virker på en bevægelig krop, er afbalanceret, vil kroppen fortsætte med at bevæge sig med konstant hastighed (både dens hastighed og retning forbliver uændret).

Hvordan ændrer ubalancerede kræfter "bevægelsesstatus"?

Dette er bedst Besvaret ved at indse, at "balancerede kræfter ikke kan, kollektivt producere bevægelse"; ergo, kun ubalancerede styrker kan give - eller ændre tilstanden af ​​- Motion.

Hvordan påvirker ubalancerede kræfter bevægelsen af ​​en genstand?

Isaac Newtons første lov om bevægelse fortæller os, at et objekt i bevægelse / i ro og ro forbliver i bevægelse / i ro, indtil det opstår ved en ubalanceret (udvendig) kraft. Dette er især tydeligt i rummet. I rummet, i mangel af tyngdekraft, vil en genstand i en bestemt retning bevæge sig i en bestemt hastighed for evigt, indtil den enten rammer noget (yderst usandsynligt) eller går for tæt på gravitationspåvirkningen af ​​noget (bare lidt mindre usandsynligt.

) Denne "noget" ville være den ydre kraft.

Vil ubalancerede kræfter, der virker på en genstand, ændre sin bevægelse?

En ubalanceret gruppe af kræfter på en genstand gør objektet til at accelerere. Dens acceleration er (vektor summen af ​​alle kræfterne) / (objektets masse).

Hvad er resultatet af ubalanceret kraft?

Bevægelse, af en slags. For eksempel, når du står stille, er den normale kraft afbalanceret med kraften på grund af tyngdekraften. Men når du hopper ud af en klippe, er kræfterne ikke afbalanceret mere (ikke mere normal kraft), så du falder (bevægelse).

Hvordan kan du vide, om en ubalanceret kraft virker på en bil?

Kræfter er ubalancerede, hvis bilen accelererer eller decelererer. Hvis bilen er i konstant hastighed (dvs. stationær eller konstant i samme hastighed), er kræfterne afbalancerede.

Hvordan er balancerede kræfter og ubalancerede styrker relateret til bevægelse?

Balanceret kraft kan kun bevare objektet i konstant ensartet bevægelse, når den er flyttet. Ubalanceret kraft kan ændre objektets bevægelse. Hvis objektet er i ro ved en afbalanceret kraft eller ubalanceret, kan den sættes i bevægelse eller omvendt.

Hvilken form for bevægelse gør ubalancerede kræfter?

En ubalanceret kraft giver en bevægelse, hvilket betyder at et objekt bevæger sig. I balancerede kræfter er netto kraften 0, og objektet bevæger sig ikke.

Giver ubalancerede kræfter fremskyndet bevægelse?

I teorien vil en ubalance af kræfter på en masse medføre en accelererende (eller decelererende) kraft. I praksis er der andre kvantifikatorer, for eksempel kravet om at overvinde inerti, friktion, luftmotstand mv.

Ubalanceret kraft er nødvendig for at starte bevægelse?

Jeg er altid nysgerrig på spørgsmål som denne. Da svaret er indlysende, hvorfor spørg det? Svaret er heller ikke klart. Spørgsmålet taler om "motion". Kræver dette "ubalanceret kraft"? Normalt gør det. Som i en træk-krig. Men formoder du er bare en partikel i rummet, og noget støder på dig.

Er det "ubalanceret kraft?

Når en ubalanceret kraft virker på et objekt, er objektets bevægelsesændringer det rigtige eller falske?

selvom der anvendes forskellige terminologier. Bevægelse tænkes i acceleration og hastighed. Nu er hastigheden kun den afstand, der er dækket over en tid eller hastighed. Acceleration er hastighedsændringen. Generelt er ethvert objekt, der står stille, håndteret af lige og modsatte kræfter, og hvis en af ​​disse kræfter blev ændret, ville objektet undergå acceleration.

Tænk på en person, der holder en kaffekop. Gravity arbejder på objektet for at trække det ned, og hans eller hendes arm trækker lige i modsat retning for at holde det op. Hvis personen skulle slippe, ville der ikke være den opadgående kraft, og koppen ville accelerere mod jorden, og dens "bevægelse" ville blive ændret.

RIGTIGT!

Hvad forårsager ubalancerede styrker i bevægelse?

Ubalancerede kræfter forårsager acceleration i retning af nettakraften med størrelsen F netto / m.

Hvad er sandt om et objekts bevægelse, hvis kræfterne er ubalancerede?

Hvis ubalancerede kræfter virker på et objekt, vil bevægelsen af ​​den pågældende genstand ændre sig. Husk, at kraft er lig med masse gange acceleration.

Hvordan påvirker balancerede kræfter, der handler et objekt, dets bevægelse, hvordan påvirker ubalancerede kræfter, der virker på en genstand, bevægelsen?

Balancerede kræfter ændrer ikke bevægelsen (ingen acceleration). Ubalancerede kræfter ændrer objektets bevægelse (acceleration).

Hvorfor bliver et objekt i bevægelse i bevægelse, medmindre det påvirkes af en ubalanceret kraft?

Årsagen er loven om bevarelse af energi. Force F = Derivative af Energy XE. Når energi er bevaret, så F = ma = 0 nej kraft ingen acceleration. Ingen acceleration ingen ændring i bevægelse!

Er en ubalanceret kraft nødvendig for at starte bevægelse?

Ja, for at et objekt kan accelerere eller decelerere, kan den resulterende kraft ikke være nul. For at få en bil til at accelerere, skal fremadstyrken (trykkraften / motorkraften) være større end den bagudgående kraft (friktionskraft / bremsekraft). Når denne ubalancerede kraft er opnået, vil kroppen begynde sin bevægelse.

Hvad er resultatet af ubalancerede kræfter, der virker på en genstand?

Resultatet er acceleration af objektet … dets bevægelseshastighed eller bevægelsesretning, eller begge, ændres.

Er en kraft, der sætter et objekt i bevægelse ubalanceret?

Ja. En afbalanceret kraft - det vil sige hvis summen af ​​kræfter på en genstand er nul - vil der ikke være acceleration.

Kan ubalanceret kraft ændre en objekts bevægelse?

Hvis gruppen af ​​kræfter, der virker på en genstand, er ubalanceret, ændres objektets bevægelse altid. Ændringen hedder "acceleration".

Hvordan ubalancerede kræfter ændrer bevægelse af objekter?

Kræfterne er vektorer, hvilket betyder, at de har en retning og en intensitet. Når flere kræfter "angreb" og objekt og resultatstyrken ikke er nul, betyder det, at der er en resulterende single force, der påvirker objektet. Den eneste kraft har en retning og intensitet. Som et resultat heraf vil objektet begynde at bevæge sig langs den resulterende krafts retning, accelererende med en acceleration, der kan beregnes som: a = F / m.

hvor: "a" er accelerationen i m / s 2. "F" er intensiteten af ​​kraften. "m" er objektets masse … Nu, hvis i referencesystemet (læs: fra observatørens synspunkt) bevægede objektet lineært og med konstant hastighed, eller det var slet ikke i bevægelse, den endelige retning af bevægelsen kan beregnes som en overlejring af vektorerne i den oprindelige bevægelse og den ændrede vektor af den accelererede bevægelse forårsaget af den resulterende kraft nævnt ovenfor …

Hvordan kan kræfter, der virker på en genstand, være ubalancerede?

Hvis summen af ​​kræfterne på en genstand ikke svarer til nul, vil objektet opleve acceleration.

Hvad sker der altid med et objekts bevægelse, når ubalancerede kræfter virker på det?

Objektet accelererer i den retning, at den større kraft skubber eller trækker den. ethvert objekt opstår ved en ubalanceret kraft vil gøre objektet bevæge sig med den ubalancerede kraft, da der ikke er den rette mængde af den anden kraft for at stoppe den. hvis de var afbalancerede kræfter, ville objektet finde ligevægt og ville ende med at blive holdt på ét sted, eller rejse på en vektor uden at ændre kurs.

Hvad angår et objekt under effekten af ​​ubalancerede kræfter? Det ville ikke opføre sig som den ovenfor beskrevne. det er alt, hvad der kunne siges. Objektet accelererer i retning af "net" -styrken … vektor summen af ​​alle de individuelle kræfter. Accelerationshastigheden er proportional med netstyrkenes størrelse.

Det (bevægelsen) ændres. (Din sidste er objektet … Jeg håber). Når en ubalanceret kraft virker på et bevægeligt objekt, ændres objektets hastighed. Når en ubalanceret kraft virker på et objekt, vil objektet accelerere. Dette er en grundlæggende lov om fysik, der går tilbage til Newton. Endvidere vil objektet bevæge sig i retning af den ubalancerede kraft.

Vi ved, at kraften er lig med masse gange acceleration (F = mxa). Hvis der påføres kraft, accelereres objektet i den retning, at kraften bevæger den. Hvis kraften stiger, vil objektet accelerere mere, fordi accelerationen også skal stige. Der er ikke noget som "en ubalanceret kraft". Når gruppen af ​​kræfter, der virker på en genstand, er ubalanceret, accelererer objektet i retning af vektorsummen af ​​kræfterne.

Når kræfter virker i samme retning, hvordan bestemmer du netstyrken eller den kraft, der følger af deres bevægelse?

Whoa! Force skyldes ikke styrkenes bevægelse. Lad os tage det langsomt. Når kræfter virker i samme retning, er netto kraft summen af ​​de enkelte kræfter. Fire mennesker, alle bag en bil, skubber den mod nord. To mænd skubber med 200 pund stykker, to kvinder skubber med 100 pund stykke.

Netto kraft på bilen er (200 + 200 + 100 + 100) = 600 pund nord.

Hvordan producerer ubalancerede kræfter bevægelse?

hvis en kraft er ubalanceret, er en kraft større end den anden. Så hvis en kraft i denne retning> er dobbelt så stor som den ene i.

Er acceleration resultatet af ubalancerede kræfter, der virker på en genstand?

En enkelt kraft eller en følge af et antal kræfter, der virker på en masse, vil fremkalde acceleration.

Hvordan påvirker ubalancerede kræfter, der virker på et objekt, dets bevægelse, når objektet er i hvile, hvad hvis det bevæger sig?

I begge tilfælde vil en ubalanceret kraft accelerere objektet - dets hastighed vil ændre sig. For eksempel, hvis det oprindeligt hviler, vil det ikke forblive i ro.

Hvordan påvirker ubalancerede kræfter en bevægelse af objekter?

Ubalancerede kræfter vil forårsage en ændring i en objekts bevægelse, såsom at fremskynde det, sænke det eller ændre dets retning. En ændring i bevægelse kaldes acceleration.

Hvorfor bevæger og objektet sig i bevægelse, medmindre det påvirkes af en ubalanceret kraft?

bcoz der er ingen kraft 2 stop det objekt. lad mig give dig et eksempel: tænk på ishockey … hvis spilleren rammer pucken, vil den fortsætte med at rejse meget længere end hvis pucken var sagt på asfalt. Årsagen til dette er friktionen forårsaget af asfalten. se om objektet er påvirket af en BALANCED kraft, den resulterende kraft er 0, bcoz de 2 (eller flere) kræfter afbryder hinanden.

Hvad gør et objekt, når ubalancerede kræfter virker på det?

når ubalanceret kraft virker på en krop, bevæger den sig i den retning, hvor de er mindre kraftvirkende. Forbedret svar: Ubalance kraft bevirker, at netkraften på et objekt ændres og vil bevæge sig ved den kraft.

Hvordan virker ubalancerede kræfter på et objekt?

Hvis kræfter på en genstand er ubalancerede, vil objektet accelerere eller decelerere. Hvis kræfter på en genstand er afbalanceret, forbliver objektet stille eller bevæger sig med samme hastighed.

Ubalancerede kræfter, der virker på et objekt, producerer bevægelse?

Newtons anden lov siger, at summen af ​​alle de kræfter, der virker på et objekt, er lig med accelerationen af ​​dette objekt i en given referenceramme. Hvis summen af ​​kræfter ikke er lig med nul, er accelerationen derfor ikke. Så objektet har en hastighed og er i bevægelse, valgt i referencerammen.

Hvordan påvirker styrker bevægelsen, når kræfterne er afbalancerede og ubalancerede?

Hvis kræfterne på en genstand er afbalanceret, vil objektet ikke flytte. Dette betyder simpelthen, at kræfterne på objektet modvirker andre. Hvis de er ubalancerede, vil objektet bevæge sig under effekten af ​​den resulterende kraft. Den resulterende kraft er kombinationen af ​​alle de kræfter, der virker på en genstand.

Hvad ændrer sig ikke, når en ubalanceret kraft virker på det?

Intet gør, fordi der ikke er noget som "en ubalanceret styrke", så det scenario kan aldrig forekomme. Når en ubalanceret gruppe af kræfter virker et objekt, kan hastigheden eller retningen af ​​objektets bevægelse ændre sig, men dens masse ændres ikke. Objektets masse.

Er Newtons første lov om bevægelse, at en genstandshastighed ikke vil ændre sig, medmindre den opføres af ubalancerede kræfter?

Hvis du mener en ekstern kraft, når du siger ubalancerede kræfter, ja. Newtons første lov om bevægelse er også kendt som inertia law. Træghed er massens bevægelse uden nogen eksterne kræfter eller påvirkninger, der virker på den masse.

Hvad sker der, når en genstand opstår ved en ubalanceret kraft?

Som det fremgår af Newtons anden lov om bevægelse - vil en genstand, der påvirkes af en ubalanceret kraft, accelerere i retning af denne kraft.

Hvad sker der, når en ubalanceret kraft virker på en objekts bevægelse?

Force virker ikke på en objekts bevægelse. Force handlinger på objektet, og kan påvirke dets bevægelse. Når en kraft virker på et objekt og ikke aflyser med en lige modsat kraft, oplever objekten accelereret bevægelse. Accelerationen kan vise sig som en ændring i objektets hastighed eller en ændring af den retning, den bevæger sig i, eller begge dele.

Har du brug for en afbalanceret eller ubalanceret kraft til bevægelse?

Det betyder ikke noget. Balanceret Force vil betyde, at objektet rejser konstant på grund af Newtons første lov om bevægelse (lov om inerti). Ubalseret kraft ville betyde, at objektet accelererer (eller decellerer) på grund af Newtons anden lov om bevægelse.

Ændrer en ubalanceret kraft en objekts bevægelse?

Der er ikke noget som "en ubalanceret kraft". Hvis hele gruppen af ​​to eller flere kræfter på en genstand er ubalanceret, ændres objektets bevægelse.

Hvordan påvirker ubalancerede kræfter en objekts bevægelse?

kræfter trykker og trækker på et objekt, der gør objektet bevæger sig i kraftens retning. den stærkere kraft ville overvinde den mindre kraft, hvilket får objektets bevægelse til at gå i retning af den stærkere kraft (Newtons anden lov) … også. hvis kræfter er afbalancerede er der ingen acceleration deraf ingen bevægelse … således hvis kræfterne er ubalancerede, bevæger bevægelsen sig i samme retning som den resulterende kraft (jo større kraft virker på en genstand) Når kræfterne, der virker på en genstand, er ubalancerede, er The en med mere masse vil trække på den anden og forårsage en bevægelse.

Hvad er almindelige ubalancerede kræfter, der virker på genstande i bevægelse?

Når kræfterne er afbalancerede, kan objektet ikke bevæge sig. Forestil dig en bil på neutralt gear. Du og din ven skubber på bilen; du skubber den frem fra bagsiden og din ven skubber den bagud fra forsiden. Hvis både dig og din ven bruger samme mængde kraft, så vil bilen ikke gå overalt.

Men hvis du anvender mere kraft end din ven, vil bilen bevæge sig fremad ved forskellen mellem din kraft og din vens kraft.

Er bevægelse ændret, når en ubalanceret kraft virker på en oblekt?

Når en kraft, der ikke er nøjagtigt annulleret af en anden kraft, virker på en bøjle, skal bøjles hastighed eller bevægelsesretning eller begge dele ændres. Enhver sådan ændring er kendt som en "acceleration".

Når en ubalanceret kraft virker på et objekt, hvad gør kraften?

Det får det til at accelerere, ifølge ligningen, Force = masse * acceleration. Force bør betragtes som forandringshastigheden for et objekts Momentum. Specielt F = dP / dt. Tag ligningen F = ma = mdV / dt = d (mV) / dt = dP / dt.

Hvordan påvirker ubalancerede kræfter en objektbevægelse?

Hvis kræfterne på et objekt ikke tilføjer op til nul, så er gruppen af ​​kræfter ubalanceret, og objektet erhverver "accelereret" bevægelse. Det betyder, at enten det går hurtigt, eller det går langsommere, eller det ændrer retning, selvom dens hastighed ikke ændrer sig.

Hvilken lov om bevægelse siger Et objekt i bevægelse vil forblive i bevægelse, og et objekt i ro vil forblive i ro, medmindre det påvirkes af en ubalanceret kraft?

Det er Newtons første lov om bevægelse, der hedder: Et objekt i ro vil forblive i ro, medmindre der opstår en ubalanceret kraft; Et objekt i bevægelse vil forblive i bevægelse, medmindre det påvirkes af en ubalanceret kraft. Dette er også kendt som inertia loven.

Gør ubalancerede kræfter ikke en bevægelse af objekter?

Ubalancerede kræfter Ændrer bevægelse af en genstand. Ubalanceret lignende trækkrig, hvor et hold er stærkere. Betydning, hvis andre teams fortsætter med tovet, bliver de trukket fremad.

Hvad sker der med bevægelse af objekter, der bevæger sig med en vis hastighed, medmindre en ubalanceret kraft virker på dem?

SVAR 1 - Hvis en ubalanceret kraft virker på et objekt i bevægelse, ændres objektets hastighed. SVAR 2 - Objektet vil fortsætte sin bevægelsesstatus. Denne ejendom kaldes "inerti".

En ubalanceret kraft vil ikke ændre en objekts bevægelse?

Hvis kræfterne på en genstand er ubalancerede, ændres objektets bevægelse. Det begynder at accelerere i retning af den resulterende kraft. Kun objekter, der har afbalancerede kræfter, forbliver i samme bevægelse (stationære eller bevægende med konstant hastighed).

Newtons anden bevægelseslov siger, at når en ubalanceret kraft virker på et objekt, sænkes objektet?

Nej. Objektet vil accelerere eller decelerere afhængigt af retningen af ​​den ubalancerede kraft.

Hvad er Newtons definition af resultatet af ubalancerede kræfter?

Resultatet af en ubalanceret kraft er en acceleration. Newtons anden lov (som det normalt er angivet i dag) giver forholdet; det hedder at: F = ma (netto kraft = masse x acceleration)

Hvilken lov hedder det, at bevægelse ikke ændres, medmindre det påvirkes af en ubalanceret kraft?

Det ville være loven om inerti, også kendt som Newtons første lov om bevægelse.